αΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ακυρώνουμε στην πράξη το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Το προηγούμενο διάστημα οι εκπαιδευτικοί, οι τοπικοί σύλλογοι Π.Ε. και οι ομοσπονδίες(ΔΟΕ –

1 2 3 55