ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.4.2021 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ οργανικα ΚΕΝΑ ανα σχολειο

Επειδή άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη εκ παραδρομής δε βάλαμε τα κενά εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτήθηκαν πέρσι. Τα προσθέτουμε τώρα. Αν πάλι διαπιστώσουμε κάτι άλλο πάλι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.4.2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εισαγωγικά: Γράφουμε το ενημερωτικό καθώς ο Σύλλογός μας και η ΔΟΕ συνεχίζει με βάσει τις αποφάσεις του να μας θεωρεί ως τους τελευταίους γνήσια εκλεγμένους

1 2 3 56