Όχι στο σχέδιο αντιδραστικής αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων στην προσχολική αγωγή-εκπαίδευση

  Όχι στο σχέδιο αντιδραστικής αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων στην προσχολική αγωγή – εκπαίδευση

Ενημερωτικό αιρετού ΠΥΣΠΕ 16.2017 Τοποθετήσεις ΠΕ70 (διόρθωση 3 υπεράριθμων, στη διάθεση, αποσπασμένων και αιτούμενων απόσπαση), εναπομείναντα κενά

Στο σύνδεσμο: Ενημερωτικό 16.2017 Τοποθετήσεις ΠΕ70 στη διάθεση και αποσπασμένων ή αιτούμενων απόσπαση. Εναπομείναντα κενά  

1 2 3 4 30