Ενημερωτικό 9.2016 αιρετών ΠΥΣΠΕ Τοποθετήσεις υπεραρίθμων, απομένοντα κενά, χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων για αποσπασμένους/ες από άλλα ΠΥΣΠΕ, αιτούμενους/ες απόσπασης, εκπαιδευτικούς στη διάθεση.

Ενημερωτικό 9.2018 Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ροδόπης

1 2 3 4 5 6 34