Ενημερωτικό αιρετού ΠΥΣΠΕ 16.2017 Τοποθετήσεις ΠΕ70 (διόρθωση 3 υπεράριθμων, στη διάθεση, αποσπασμένων και αιτούμενων απόσπαση), εναπομείναντα κενά

Στο σύνδεσμο: Ενημερωτικό 16.2017 Τοποθετήσεις ΠΕ70 στη διάθεση και αποσπασμένων ή αιτούμενων απόσπαση. Εναπομείναντα κενά  

Ενημερωτικό 13.2017 αιρετού ΠΥΣΠΕ. Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων υπεράριθμων και αποσπασμένων. Τοποθετήσεις σε Τμήματα Ένταξης

Στο σύνδεσμο. Ενημερωτικό 13.2017 αιρετού ΠΥΣΠΕ. Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων υπεράριθμων και αποσπασμένων. Τοποθετήσεις σε Τμήματα Ένταξης Επίσης σας καλούμε να προσέξετε τη νέα δομή της ιστοσελίδας

1 2 3 4 5 31