Εργασιακά δικαιώματα σχετικά με το ωράριο

 

Τι προβλέπεται:

 Α: Το εβδομαδιαίο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες ή έξι ώρες την ημέρα. Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο έργο, ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.

Β: Το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία είναι :

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25). Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας (24) ώρες, 10 μέχρι και 15 έτη (23)ώρες, 15 μέχρι 20 έτη (22)ώρες και  πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21). Οι διευθυντές έχουν υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο ως εξής: Δ/ντες 4/θέσιων και 5/θέσιων Δημ.σχολείων, 20 ώρες δ/ντες 6/θέσιων μέχρι και 9/θέσιων Δημ.σχολείων 12 ώρες δ/ντες 10/θέσιων και 11/θέσιων Δημ.σχολείων, 10 ώρες δ/ντες 12/θέσιων και πάνω Δημ. σχολείων, 8 ώρες.

Κατά συνέπεια:

Α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η ΚΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

~ Σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές, καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίσουν στην πρώτη τακτική συνεδρίαση τους ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.

~ Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Κάθε απασχόληση τμήματος ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Καλούμε όλους του συναδέλφους να μην εφαρμόζουν καμιά εντολή για  κάλυψη διδακτικών ωρών πέραν του διδακτικού τους ωραρίου.

~ Δεν μπορεί κανείς εκπαιδευτικός να υποχρεωθεί να κρατήσει πάνω από 25 μαθητές στην τάξη γιατί είναι παράνομο και τον καθιστά απολύτως υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

~ Η κάλυψη τυχόν κενών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και φυσικής αγωγής ιδιαίτερα εκτός από αναχρονιστική είναι στην περίπτωση της Φ.Α και επικίνδυνη.  Όι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να ζητούν εγγράφως εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

~ Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού με την έναρξη της χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στο σχολείο.

Β) ΟΛΟΗΜΕΡΟ

~ Οι συνάδελφοι των ολοήμερων στα μειονοτικά σχολεία έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους συναδέλφους του πρωινού ωραρίου και άρα μπορούν να αποχωρούν με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου. Για να υποχρεωθεί συνάδελφος του ολοήμερου να παραμένει μέχρι τις 4:00 πρέπει να οριστεί εγγράφως ως υπεύθυνος ολοήμερου ή να είναι ο υποδιευθυντής του σχολείου.

~  Οι σύλλογοι διδασκόντων να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων και στα ολιγοθέσια σχολεία (όπως άλλωστε συμβαίνει στα μειονοτικά από πέρσι). Το ίδιο υπολογίζεται αναγόμενη σε διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και η  πρωινή ζώνη 7-8 όπου λειτουργεί.

Δεν μπορεί κανένας συνάδελφος να υποχρεωθεί να παρουσιαστεί στο σχολείο στις 7π.μ. για το πρωινό τμήμα αν δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά.

~ Κατά τη λειτουργία του ολοήμερου οι σύλλογοι διδασκόντων μέχρι τον ερχομό των ωρομισθίων, αν χρειασθεί,  πρέπει να μειώσουν των αριθμό των μαθητών κρατώντας σε πρώτη φάση μόνο τους μαθητές των εργαζόμενων και ξεκινώντας από τις μικρότερες τάξεις, ως τη συμπλήρωση των 25 μαθητών ανά τμήμα.

~ Η ζώνη του ολοήμερου ξεκινά στις 11.45 . Συνεπώς δεν μπορεί να υποχρεωθεί συνάδελφος του ολοήμερου να προσέρχεται νωρίτερα στο σχολείο.

 Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

~ Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο δηλαδή πέραν της 2μμ. Οι συνάδελφοι είναι κατοχυρωμένοι να αποχωρούν με τη λήξη του εργασιακού τους ωραρίου.  

~ Από πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση του εκπαιδευτικού για εφαρμογή κυλιόμενου εργασιακού εξαώρου στο διάστημα από 7 έως 4. Ούτε για συμπλήρωση ωραρίου από την πρωινή ζώνη στην απογευματινή και αντίθετα.

~ Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το ΔΣ σε αντίστοιχο ζήτημα.

Δ) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

~ Δε μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες  «λύσεις», που μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά.

~ Κανένας δε μπορεί να υποχρεωθεί σε υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται ο σύλλογος για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα. Η ομοσπονδία καλύπτει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που δεν εφαρμόζουν παρά τη θέλησή τους υπερωρίες.

~ Είμαστε αντίθετοι στην ανάθεση υπερωριών σε δασκάλους και συναδέλφους ειδικοτήτων καθώς επιβαρύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία, καταστρατηγείται το ωράριο και περικόπτονται θέσεις εργασίας. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση υπερωριών στο σχολείο(ν. 1566/85, άρθρο 14 παρ. 16) να μην υπογράφουν ανάθεση υπερωρίας. Οι συνάδελφοι που έχουν τέτοιο πρόβλημα να απευθύνονται στο Δ.Σ. του συλλόγου.

Δ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

~ Στα νηπιαγωγεία δεν δεχόμαστε τη λειτουργία υπεράριθμων τμημάτων και εφαρμόζουμε ως ανώτατα όρια, σύμφωνα με αντίστοιχους νόμους και εγκύκλιους, τα 20 για τα ολοήμερα τμήματα και τα 25 για τα κλασσικά.  

~ Αρνούμαστε την ενοποίηση κλασσικών και ολοήμερων τμημάτων, που δυναμιτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και είναι αυθαίρετη και παράνομη. Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν σταλεί αναπληρώτρια το τμήμα δεν πρέπει να  λειτουργεί.

~ Δεν δεχόμαστε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των νηπιαγωγείων και του ωραρίου των νηπιαγωγών. Άρα εφαρμόζουμε το κανονικό προηγούμενο ωράριο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΟΕ.

  Επιπλέον διεκδικούμε:

~ Μείωση του ωραρίου στα επίπεδα της Β θμιας (21 ώρες την εβδομάδα διδακτικό ωράριο νεοδιόριστου) για όλους τους εκπαιδευτικούς της Α βάθμιας ανεξάρτητα από είδος σχολείου. Καθορισμός αυτού του ωραρίου και σαν διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών που σήμερα δεν έχουν καθορισμένο διδακτικό παρά μόνο εργασιακό ωράριο.

~ Άμεση κατάργηση της διάκρισης στο ωράριο μεταξύ συναδέλφων ολιγοθέσιων και πολυθέσιων (25 και 24 ώρες αντίστοιχα) και πληρωμή της άτυπα υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων λόγω της αδικίας του υποχρεωτικού ωραρίου των 25 ωρών

~ Επίσημα η ώρα φαγητού να ανάγεται σε όλα τα σχολεία στο διδακτικό ωράριο.

~ Παραμονή υποχρεωτικά στο μειονοτικό σχολείο μόνο ενός εκ των δύο (διευθυντή — υποδιευθυντή) εναλλάξ ανά ημέρα μέχρι το τέλος του εργασιακού ωραρίου.

~ Κατάργηση της ωρομισθίας και του θεσμού του αναπληρωτή για οργανικές ή λειτουργικές θέσεις εργασίας και αντικατάστασή τους με μόνιμες θέσεις εργασίας. Κανείς ωρομίσθιος εκπαιδευτικός .

 

 

~ Δημιουργία οργανικών θέσεων για κάθε εκπαιδευτικό έργο . Διορισμός όλων των αναπληρωτών και μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Διεκδικούμε να υπάρχουν αναπληρωτές στο γραφείο για την αναπλήρωση συναδέλφων που απουσιάζουν

~ Κάθε εκπαιδευτικός ειδικότητας που μετακινείται σε πάνω από 2 σχολεία να έχει μειωμένο ωράριο 18 ωρών την εβδομάδα.

 Δε συμβιβαζόμαστε με καταστρατηγήσεις του ωραρίου

Επειδή  τα παραπάνω είναι κεκτημένα δικαιώματα μας, και η υποχώρηση από αυτά δεν μας επιτρέπει να κερδίσουμε όσα διεκδικούμε. Επειδή κάθε χρόνο βιώνουμε μια συστηματική προσπάθεια επέκτασης του διδακτικού μας ωραρίου έτσι ώστε να «τεντωθεί» έως στο εργασιακό που εντατικοποιεί τη ζωή μας :

· Δε συμβιβαζόμαστε με παραβίασεις ωραρίου «για να δουλέψει το σχολείο». Δε παίρνουμε  υπερωρίες για να βρει δουλειά και ο αδιόριστος συνάδελφος,  για να καταργηθεί η ωρομισθία και για να είναι αποτελεσματικό το έργο μας.

· Καταγγέλουμε στο ΔΣ του Συλλόγου κάθε προσπάθεια επιβολής άτυπης ή   υποχρεωτικής υπερωρίας. Ζητάμε γραπτή διαταγή για κάθε υπερωρία που θέλουν να μας αναθέσουν και αναφέρουμε το περιστατικό στο ΔΣ του Συλλόγου. Καταψηφίζουμε κάθε πρόταση στο σύλλογο διδασκόντων για ανάθεση υπερωριών παρά τη θέληση συναδέλφου.

· Στους συλλόγους διδασκόντων διαμορφώνουμε προγράμματα που δεν αδικούν συναδέλφους ενώ σε περιπτώσεις κενών διαμορφώνουμε μεταβατικά προγράμματα. Διεκδικούμε εγγράφως από τη διοίκηση με αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων την άμεση κάλυψη τυχόν κενών που υπάρχουν στο σχολείο μας.

· Σε περιπτώσεις απουσίας συναδέλφου δεν «κρατάμε» την τάξη επειδή μας το ζήτησε π.χ ο διευθυντής και εμείς έχουμε κενό. Οι ώρες πρέπει να καλύπτονται βάσει των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων στην αρχή της χρονιάς.

· Καταγγέλλουμε γενικά κάθε αδικία και καταστρατήγηση του ωραρίου. Το κάνουμε αυτό γιατί οι μαθητές-τριες μας έχουν ανάγκη από ξεκούραστους και μη αγχωμένους-πιεσμένους εκπαιδευτικούς.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s