Ενημερωτικό 18.2018 αιρετών ΠΥΣΠΕ. Τρέχουν να καλύψουν τις παρανομίες στις τοποθετήσεις αναπληρωτών-τριων!

Ενημερωτικό 18ο 2018 αιρετών ΠΥΣΠΕ σε αρχείο Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΣΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επισημαίνουμε πως δεν αφορά μόνο την ειδική αγωγή

Ενημερωτικό 16.2018 αιρετών ΠΥΣΠΕ Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή. 0 εις το πηλίκον….

Ενημερωτικό 16ο 2018 αιρετών ΠΥΣΠΕ Θέματα που αφορούσε η συνάντηση ~ Κάλυψη κενών ~ Ώρες σίτισης στα ολιγοθέσια μειονοτικά ολοήμερα και αριθμός μαθητών για λειτουργία

1 6 7 8 9 10 54