Ενημερωτικό Αιρετών ΠΥΣΠΕ 1.4.2019 Εκτίμηση οργανικών κενών μετά τις μεταθέσεις και άλλα ζητήματα

Το ενημερωτικό περιέχει 3 θέματα: α) Εκτίμηση Οργανικών κενών μετά τις μεταθέσεις β) Τροποποίηση τοποθετήσεων ΠΕ08 γ) Ζητήματα προγραμματισμού για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής

1 4 5 6 7 8 55