Ενημερωτικό 13.2017 αιρετού ΠΥΣΠΕ. Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων υπεράριθμων και αποσπασμένων. Τοποθετήσεις σε Τμήματα Ένταξης

Στο σύνδεσμο. Ενημερωτικό 13.2017 αιρετού ΠΥΣΠΕ. Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων υπεράριθμων και αποσπασμένων. Τοποθετήσεις σε Τμήματα Ένταξης Επίσης σας καλούμε να προσέξετε τη νέα δομή της ιστοσελίδας

Ενημερωτικό 9.2017 αιρετού ΠΥΣΠΕ Οργανικές τοποθετήσεις, αναγνώριση προϋπηρεσίας και μια σύντομη αλλά αναγκαία απάντηση

Εδώ το ενημερωτικό 9 του 2017. Θέματα: Μια σύντομη αλλά αναγκαία απάντηση Οργανικές τοποθετήσεις Αναγνώριση προϋπηρεσίας Άλλα το ενημερωτικό στο σύνδεσμο: Ενημερωτικό 9.2017

1 2