Η επίθεση στην δημόσια εκπαίδευση (οι αξιολογητές ξανάρχονται)

Εδώ η αναλυτική ανακοίνωσή μας σχετικά με το πακέτο «μεταρρυθμίσεων» που προωθούνται στην εκπαίδευση ενόψει της μνημονιακής αξιολόγησης με στόχο τελικά τη συρρίκνωση του δημόσιου

1 2