Οι συγχωνεύσεις στα μειονοτικά

Από τις 18/3/2011 με σχετική δημόσια ανακοίνωσή μας είχαμε πει σαν Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση σχετικά με τις συγχωνεύσεις στα μειονοτικά σχολεία:  (Είχαν προηγηθεί άλλες δύο ανακοινώσεις για τις συγχωνεύσεις γενικά).

Στη συνάντηση με τα ΔΣ των Συλλόγων Π.Ε Ροδόπης και Ξάνθης ο Περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης κ.Κελεσίδης επί της ουσίας δήλωσε πως επιδιώκει  να συγχωνευθούν περίπου 20-30 σχολεία

Οι συγχωνεύσεις και στα μειονοτικά σχολεία υπηρετούν την πολιτική των αναδιαρθρώσεων για τη δημιουργία του σχολείου της αγοράς, υπηρετούν την πολιτική του μνημονίου για λιγότερους εκπαιδευτικούς και γενικά λιγότερο δημόσιο σχολείο. Για αυτό και από φέτος ακόμα:

~ Δεκάδες μειονοτικά σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ενώ είχαν τα προηγούμενα χρόνια ενώ και πολλά από όσα έχουν, έχουν μειωμένες ώρες με εκπαιδευτικούς που εργάζονται με       ελαστικές σχέσεις εργασίας.

~ Σχεδόν όλα τα πολυθέσια  (και μερικά 4θέσια) μειονοτικά σχολεία έχουν τμήματα που υπερβαίνουν τα όρια της νομοθεσίας με 26 και 27 μαθητές στις τάξεις. Φυσικά εκεί φαίνεται πως δε συντρέχουν για τον Περιφερειακό Διευθυντή και το Συντονιστικό Γραφείο παιδαγωγικά κριτήρια ώστε να χωριστούν τα τμήματα, να προσληφθούν επιπλέον εκπαιδευτικοί και να αυξηθεί η οργανικότητα του σχολείου βάσει του ίδιου νόμου που επικαλούνται για τις συγχωνεύσεις και τις νέες οργανικότητες που θα προκύψουν.

 ~ Το σχολείο της φτώχειας είναι πραγματικότητα στη μειονοτική εκπαίδευση: Κτιριακές υποδομές που παραπέμπουν δεκαετίες πίσω και τάξεις ασφυκτικά γεμάτες, τρομακτική υποχρηματοδότηση  σε βαθμό που φέτος δεκάδες σχολεία δεν είχαν καν για αγορά πετρελαίου θέρμανσης και το αγόρασαν οι γονείς! Κάπως έτσι περνά το κόστος λειτουργίας των σχολείων στους γονείς…

 

Επίσης είχαμε προτείνει πως:

Σε όλη αυτή την κατάσταση ο Σύλλογός μας δεν πρέπει να μπει συνομιλητής με κανένα τρόπο. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέσω του κυβερνητικού υπαλλήλου της κ.Κελεσίδη προσπαθεί να επιμερίσει τις ευθύνες σε  όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς για τις συγχωνεύσεις στα μειονοτικά σχολεία. Θέλει να φορτώσει μέρος της ευθύνης για την υλοποίηση αντιεκπαιδευτικών και αντεργατικών πολιτικών του μνημονίου της Ε.Ε και του ΔΝΤ στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω ακόμα ενός προσχηματικού «διαλόγου». Η τακτική που υπερασπίζει τόσο τις ανάγκες και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών της μειονότητας όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών είναι αυτή που προτείνουμε παρακάτω και πρέπει να γίνει θέση και πράξη του συλλόγου μας:

~ Καμιά συμμετοχή σε προσχηματικούς διαλόγους για συγχωνεύσεις σχολείων. Oι συγχωνεύσεις σχολείων δε γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους αλλά εξυπηρετούν μόνο την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, την πολιτική μνημονίου Ε.Ε – ΔΝΤ. 

~Διεκδικούμε ειδικότερα για τα μειονοτικά σχολεία σχετικά με την οργανικότητα:

 • Οργανικότητα στα μειονοτικά σχολεία βάσει αναλογίας 2/25 (1 ελληνόγλωσσο + 1τουρκόγλωσσο ανά 25 μαθητές). Ταυτόχρονα ανώτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα 15.  Μόνο με αυτές τις αναλογίες μαθητών εκπαιδευτικών θεωρούμε πως εξυπηρετούνται οι ανάγκες  δίγλωσσου προγράμματος και παράλληλης διδασκαλίας 3 γλωσσών (και αγγλικά).
 • Καθορισμός και ίδρυση νέων οργανικών θέσεων με βάσει τις αναλογίες αυτές.
 • Ίδρυση νέων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων έτσι ώστε να διδάσκονται τα   αντίστοιχα μαθήματα σε κάθε μειονοτικό σχολείο ανεξαρτήτως οργανικότητας.
 • Αντισταθμιστική αγωγή: Τμήματα ένταξης και ενισχυτική διδασκαλία στα μειονοτικά              σχολεία. Νέες οργανικές θέσεις για τα τμήματα ένταξης και ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για κάθε πρόγραμμα (ελληνόγλωσσο/τουρκόγλωσσο) για ενισχυτική  διδασκαλία στα  πολυθέσια.
 • Προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας για την κάλυψη όλων των αναγκών και όλων των     νέων οργανικών θέσεων.
 • Καμιά κατάργηση υπάρχουσας οργανικής θέσης. Όχι στη μείωση των θέσεων εργασίας.           Διορισμός όλων των αναπληρωτών με μόνιμη σχέση εργασίας.

Η πρότασή μας αυτή καταψηφίστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου από την πλειοψηφία.

ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ ενσωμάτωσαν αποσπασματικά κάποια στοιχεία της (απουσιάζει κάθε πολιτικό σκεπτικό – καταγγελία της λογικής των συγχωνεύσεων) στην πρόταση που κατατέθηκε τελικά σαν συμβολή του Συλλόγου στον προσχηματικό διάλογο για τις συγχωνεύσεις, απόφαση που καταψηφίσαμε ως πολιτικά ελλιπή και συνδικαλιστικά λανθασμένη αφού επί της ουσίας αποδέχεται τις συγχωνεύσεις (όπως φαίνεται και από τον τίτλο της).

 

Σήμερα η πραγματικότητα και μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει ως εξής:

α) Την Παρασκευή 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάντηση στην οποία παραβρέθηκαν: ο ίδιος, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Ροδόπης και Ξάνθης, ο Συντονιστής Μειονοτικών Σχολείων, οι Προϊστάμενοι Γραφείων Ροδόπης και Ξάνθης, μέλη των ΔΣ των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε Ροδόπης και Ξάνθης, και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου αποφοίτων της ΕΠΑΘ.

Στη συνάντηση αυτοί οι Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μας ανέλυσε τη λογική βάσει της οποίας θα γίνουν οι συγχωνεύσεις και τους συνολικούς αριθμούς σχολείων που αφορούν και οι Προϊστάμενοι Γραφείων μας ανέπτυξαν προφορικά τις συγκεκριμένες προτάσεις τους για τις συγχωνεύσεις. Αυτό έγινε σκοπίμως για δύο λόγους:

 • Ώστε να μην υπάρχει στα χέρια των συνδικαλιστικών οργάνων κανένα υπηρεσιακό έγγραφο σαν αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι μπορούν στο μέλλον σαν διοίκηση να μεταβάλλουν τις αποφάσεις τους κατά το δοκούν.  
 • Ώστε το ίδιο το υπουργείο να μπορεί να αρνηθεί πως οι προτάσεις αυτές ήταν με την συμφωνία του και να τις υλοποιήσει ή μη. 

Συνεπώς οι προτάσεις εισηγήσεων για συγχωνεύσεις που ακούστηκαν στη συνάντηση αυτή μπορεί να υλοποιηθούν μπορεί και όχι αφού την τελική απόφαση έχει το υπουργείο. 

 

Εμείς σαν Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση θεωρούμε πως πρέπει πάντως να ενημερώσουμε κάθε συνάδελφο. Θα προτιμούσαμε η ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνάντησης να γίνει από το Σύλλογο. Δυστυχώς χθες 6 Απριλίου καταθέσαμε σχετική πρόταση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δεν υπερψηφίστηκε.  Η πλειοψηφία του συμβουλίου ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚ θεωρεί πως πρέπει να αναμένουμε την επίσημη αναγγελία των συγχωνεύσεων από το υπουργείο.

Τότε όμως θα είναι αργά!!  Το γιατί φαίνεται παρακάτω…..

 

β)  Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει πως έγινε ουσιαστικός διάλογος με όλους τους φορείς για τις συγχωνεύσεις στα μειονοτικά σχολεία και πως θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.

Το Υπουργείο ήδη πανηγυρίζει για τη συμμετοχή του Συλλόγου μας και εμφανίζει τις συγχωνεύσεις ως αποτέλεσμα διαβούλευσης όλων των φορέων προσπαθώντας να επιμερίσει  τις πολιτικές ευθύνες.

γ) Mε βάση την εισήγηση του περιφερειακού Διευθυντή Εκ/σης και των προϊσταμένων γραφείων όπως παρουσιάστηκε προφορικά:

1)      Οι συγχωνεύσεις αφορούν συνολικά πάνω από 50 σχολεία και στα γραφεία της Ροδόπης ειδικότερα 32. Τίθενται (βάση των προτάσεων – εισηγήσεων που ακούστηκαν) σε αναστολή στα 1ο & 2ο γραφείο Ροδόπης συνολικά 23 μ/κα σχολεία.

2)      Τα κριτήρια που βάλαμε για την οργανικότητα και τις θέσεις εργασίας συνολικά, αλλά ακόμα και τα λειψά κατά τη γνώμη μας κριτήρια που κατέθεσε η πλειοψηφία του ΔΣ (και μάλιστα για τις συγχωνεύσεις ειδικά και όχι για την οργανικότητα γενικά) δεν τηρούνται και συγκεκριμένα:

 • Χάνονται συνολικά περίπου 30 οργανικές θέσεις δασκάλων για κάθε ένα πρόγραμμα (ελληνόγλωσσο – τουρκόγλωσσο) στη Ροδόπη. Στην πραγματικότητα οι απώλειες θέσεων εργασίας είναι πολύ περισσότερες αφού κάποια από τα σχολεία λειτουργούσαν με ειδικότητες για τις οποίες χάνονται λειτουργικά θέσεις ανά 2-3 σχολεία.  Ακόμα χειρότερα ετοιμάζονται για μετακινήσεις και δασκάλων από σχολείο σε σχολείο για πλήρη κάλυψη ωραρίου και λειτουργικότητας στα σχολεία που ετοιμάζουν. Συνολικά μαζί με τις συγχωνεύσεις των δημόσιων σχολείων που προηγήθηκαν υπάρχουν απώλειες 42 οργανικών θέσεων δασκάλων, 4 νηπιαγωγών και περίπου 10-20 ειδικοτήτων μόνο στο νομό Ροδόπης. Μιλάμε για το 10% σχεδόν των εκπαιδευτικών του νομού!!!  «Παιδαγωγικοί» λόγοι οδηγούν στη μείωση των εκπαιδευτικών…..
 •  Δεν υιοθετήθηκε η πρότασή μας για την οργανικότητα των σχολείων 2/25 και ταυτόχρονα έως 15 μαθητές μέγιστο στο τμήμα.
 • Κανένα από τα ήδη πολυθέσια μειονοτικά σχολεία δεν αναβαθμίζεται οργανικά παρά το γεγονός πως υπάρχουν τμήματα με υπεράριθμους μαθητές. Σε σχετική ερώτηση για αυτό ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης παρέπεμψε την ευθύνη στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους που δεν εγκαθιστούν νέες αίθουσες! Προφανώς η ευθύνη του Υπουργείου και της Διοίκησης δεν υπάρχει….Αλλά από ποιον θα ζητήσουν τα «ρέστα» αν συμβεί ατύχημα σε 27αρι τμήμα;  Εδώ παιδαγωγικά κριτήρια δεν υπάρχουν;;
 • Δεν υπάρχει καμιά απολύτως δέσμευση πως θα δημιουργηθούν νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στα σχολεία που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις (και ας είναι σε κάποιες περιπτώσεις 4θέσια). Σε σχετική ερώτηση η απάντηση ήταν πως γίνεται έρευνα για τα ωρολόγια προγράμματα στο σύνολό τους…Τι ακριβώς ετοιμάζουν; Αν λάβουμε υπόψη μας και όλη την φιλολογία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δημοτικό μέχρι τις 15:30 και τις δηλώσεις Ραγκούση για 40ώρο στο δημόσιο μάλλον ετοιμάζουν αυξήσεις ωραρίων….
 • Δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση για τη χρηματοδότηση των ήδη σοβαρά υποχρηματοδοτούμενων μειονοτικών σχολείων. Σε σχετική ερώτηση για τις αυξημένες ανάγκες των μειονοτικών σχολείων  η απάντηση ήταν πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την αναδιάρθρωση του πλαισίου χρηματοδότησης…ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτό στην πολιτική του μνημονίου: Λιγότερα χρήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό και ταυτόχρονη προετοιμασία για το νέο Καλλικρατικό σχολείο της αγοράς.
 • Δεν υπάρχει καμιά απολύτως δέσμευση για τη μεταφορά των μαθητών καθώς αυτή θα γίνεται από τους Δήμους με μέθοδο που ερευνάται ακόμα.  Το κόστος; Μήπως θα επιβαρύνει άμεσα ή έμμεσα τους γονείς μέσω των Δήμων;; (Άμεσα με ναύλα – έμμεσα με αυξήσεις δημοτικών τελών;).
 • Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για νέες κτιριακές υποδομές. Για αυτό και θα λειτουργήσουν διεδρικά (σε δύο υπάρχοντα κτίρια) κάποια σχολεία με ότι συνέπειες έχει αυτό και στην ασφάλεια των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη μία ώρα στο ένα διδακτήριο και την άλλη στο άλλο τρέχοντας στα διαλείμματα ή στο ενδιάμεσο του δίωρου αλλά και στην λειτουργία του κοινωνικού ιστού του σχολείου που διασπάται.
 • Η μειονοτική εκπαίδευση για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ο φτωχός συγγενής αφού δημιουργούνται στην καλύτερη περίπτωση 5τμήματα σχολεία την ίδια στιγμή που με αντίστοιχο αριθμό μαθητών δημόσια σχολεία λειτουργούν 6θέσια με όλες τις ειδικότητες. Στις χειρότερες και είναι (αρκετές) καταργούνται διθέσια και τα παιδιά μεταφέρονται σε ένα…νέο διθέσιο ή καταργούνται διθέσια και τα παιδιά μεταφέρονται σε ένα υπάρχον σημερινό εξαθέσιο.

Αποδεικνύεται λοιπόν πως όσα είπαμε για τις συγχωνεύσεις ισχύουν και για αυτές των μειονοτικών σχολείων : Είναι το απότοκο της πολιτικής ΠΑΣΟΚ, ΕΕ και ΔΝΤ για λιγότερο δημόσιο, λιγότερο δωρεάν, λιγότερο παιδαγωγικά ελεύθερο σχολείο. Είναι η πολιτική που ετοιμάζει το σχολείο της αγοράς, φτηνό, εντατικοποιημένο, με ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς.

Είναι η ίδια η πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου για τη μείωση του κόστους λειτουργίας κάθε δημόσιας υπηρεσίας που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας (ή για τη μετακύληση του κόστους αυτού στους ίδιους τους εργαζόμενους).

 

Είναι απαραίτητο τώρα ο Σύλλογός μας:

1)                           Να καταδικάσει τις συγχωνεύσεις στα μειονοτικά σχολεία και να αποκαλύψει το χαρακτήρα τους. Να κάνει το ίδιο και για τις λοιπές συγχωνεύσεις.

2)                           Να καλέσει όλους τους γονείς του νομού χωρίς καμιά εξαίρεση να αγωνιστούν για την ανατροπή του σχεδίου συγχωνεύσεων.

3)                           Να γραφεί τώρα χωρίς άλλη αναμονή γράμμα στους γονείς σχετικά και με τις συγχωνεύσεις και με τις γενικότερες επιδιώξεις της κυβέρνησης και της πολιτικής που εφαρμόζει. Να κληθούν οι γονείς αλλά και όλη η κοινωνία έτσι σε κοινό αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής αυτής.

 

Τα παραπάνω σημεία δεν υπερψηφίστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας.

Ακούραστοι, με δυναμικές, αποφασιστικές  μορφές  ανυπακοής  και  πάλης, αγωνιζόμαστε για:

Να ανακληθεί το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Καμία κατάργηση-συγχώνευση σχολείων, τμημάτων και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία.

 • Καθιέρωση  20 μαθητών ανά τμήμα και 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και στις Α’, Β’ τάξεις. 2 προς 25 αναλογία στα μειονοτικά σχολεία.
 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία  στο 15% του Γ.Κ.Π.
 • Να καταργηθεί ο αντιεκπαιδευτικός νόμος 3848
 • Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις και βοηθητικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι πραγματικές ανάγκες.
 • Δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή και ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο.
 • Ενίσχυση των δημόσιων δομών της ειδικής αγωγής. Τμήμα Ένταξης σε κάθε δημοτικό-νηπιαγωγείο
 • Διεύρυνση του θεσμού της μετεκπαίδευσης. Όχι στην «επιμόρφωση – συμμόρφωση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένα σχολεία πρότειναν οι προϊστάμενοι Εκπαίδευσης βρίσκονται κατατεθειμένες στα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας υπό μορφή σημειώσεων που κράτησαν μέλη του ΔΣ στη συνάντηση που αναφέρθηκε στο κείμενο. Υπό αυτή την έννοια είναι δημόσιες και προσβάσιμες σε κάθε μέλος του συλλόγου που το επιθυμεί.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s