1δις ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΨΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΔΒΜΘ

Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας : 1 δις επιπλέον ψέματα

     «έχουμε δεσμευτεί ότι το 1 δις της πρώτης χρονιάς αφορά τις αποδοχές των εκπαιδευτικών και για τεχνολογική υποστήριξη των σχολικών μονάδων» / «Ολοήμερο σχολείο σημαίνει μόνιμοι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Τέρμα στους ωρομίσθιους, ποτέ ξανά ωρομίσθιοι στο δημόσιο ολοήμερο σχολείο»

Άννα Διαμαντοπούλου, Ιούνιος 2009, ομιλία στην 78η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Διδασκαλικό Βήμα αρ.1150)

 Η αύξηση του 1 δις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι αποτέλεσμα απίστευτης δημιουργικής λογιστικής των οικονομικών επιτελείων. Πραγματικά εμφανίζεται για την εκπαίδευση παραπάνω 1 δις και κάτι. Συγκεκριμένα τα 525εκ από αυτά είναι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την χρηματοδότηση έργων που θεωρούνται έργα υποδομής για τη λειτουργία του δημοσίου. Έτσι για παράδειγμα εδώ περιλαμβάνονται οι κατασκευές, οι πάγιοι εξοπλισμοί δημοσίων υπηρεσιών κ.τ.λ  αλλά και η χρηματοδότηση όλων των αναδιαρθρώσεων της λειτουργίας του δημόσιου. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το ποσό ή αν είναι αρκετό ας σκεφτούμε πως η κατασκευή 1 νέου κτιρίου λυκείου π.χ. κοστίζει 120-130 εκ ευρώ. Μόνο π.χ. η Θεσσαλονίκη χρειάζεται δεκάδες νέα λύκεια, όλη η Ελλάδα χιλιάδες νέα νηπιαγωγεία. Το ποσό αντιστοιχεί σε σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών.

Υπάρχουν ακόμα επιπλέον στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ 502 εκ ευρώ σε σχέση με πέρσι. Αυτά όντως είναι χρήματα που πάνε απευθείας στην εκπαίδευση; Πρέπει να σημειώσουμε και να συνεκτιμήσουμε τα παρακάτω και να χρησιμοποιήσουμε λίγα απλά μαθηματικά:

Ι) Πως το ΥΠΔΒΜΘ έχει πλέον 4 νέες γραμματείες που πήρε από άλλα υπουργεία.

  • Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Τις εντασσόμενες στη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης αρμοδιότητες, όπως είναι η εποπτεία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και η αρμοδιότητα εισήγησης σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που πήρε από το Υπουργείο Εργασίας.
  • Από το Υπουργείο Οικονομικών οι εντασσόμενες πλέον στη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης, αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
  • Η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτές όλες οι υπηρεσίες έχουν υπαλλήλους, συγκεκριμένη εργασία και μεγάλα λειτουργικά έξοδα (π,χ, τα έξοδα της έρευνας!)  και αυτά είναι που καλύπτει η «αύξηση» των κονδυλίων για την Παιδεία. Είναι στην πραγματικότητα η μεταφορά κονδυλίων και επιμέρους προϋπολογισμών από άλλα υπουργεία για την κάλυψη των δαπανών των αρμοδιοτήτων των 4 γραμματειών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Μια σύγκριση των δύο προϋπολογισμών (του 09 και του 10) δίνει πεντακάθαρα το αποτέλεσμα: +120εκ ευρώ για την κεντρική υπηρεσία που θα έχει τις αρμοδιότητες αυτές (και άρα τις αμοιβές του προσωπικού, τα λειτουργικά κ.τ.λ) και + 126 εκ ευρώ για τους επιμέρους υπο-προϋπολογισμούς αρμοδιοτήτων της Γ.Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, του ΕΚΘΕ, του Αστεροσκοπείου και της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που το 2009 δεν ήταν σαν υπηρεσίες στο Υπ. Παιδείας.  Σύνολο (Α) 246εκ ευρώ για υπηρεσίες που απλώς οι κωδικοί χρηματοδότησής τους άλλαξαν υπουργείο.

 ΙΙ) Άλλο μεγάλο μέρος τους είναι η μισθολογική ωρίμανση που ούτως ή άλλως κάθε χρόνο μεταφράζεται σε μια αύξηση του απόλυτου ποσού του προϋπολογισμού. Πόσο μεγάλο; Η διαφορά δαπανών για την αύξηση των βασικών μισθών των εκπαιδευτικών σε Α/βάθμια & Β/βάθμια  εκπαίδευση μεταξύ 2008-2009 ήταν  87+123 = 210εκ ευρώ. Αυτό το ποσό την προηγούμενη χρονιά προήλθε μόνο από ωρίμανση αφού δε δόθηκαν αυξήσεις. Για το 2010 το αντίστοιχο ποσό είναι 15+22= 37εκ (Β) και αφού υπολείπεται κατά πολύ του περσινού επίσης αφορά μόνο ωριμάνσεις.  Το ότι είναι σημαντικά μικρότερη η αύξησή του υποδηλώνει λιγότερους βασικούς μισθούς στην εκπαίδευση το 2010 άρα λιγότερους ή καθόλου μόνιμους διορισμούς. 

 ΙΙΙ) Κάθε χρόνο εγγράφονται στον ΓΤΠ οι αυξήσεις που υπολογίζεται να δοθούν. Φέτος έχει εξαγγελθεί το περίφημο 1,5%. Με δεδομένο την προηγούμενη παράγραφο αυτή η αύξηση δεν απεικονίζεται στους βασικούς μισθούς. Υπάρχει όμως μια μισθολογική δαπάνη σημαντικά αυξημένη : Το κίνητρο απόδοσης: Στον ΓΤΠ του 2010 για την Π.Ε έχουμε από 44εκ 82 εκ  δηλαδή + 38 και για την Δ.Ε 117εκ από 60 δηλαδή +57 εκ. Σύνολο (Γ) 95 εκ. Αυτή δεν είναι αύξηση του κινήτρου απόδοσης (ή του μισθού μας) και να γιατί: Ο προϋπολογισμός του 2009 προέβλεπε την ενσωμάτωση του μισού κινήτρου απόδοσης στο βασικό μισθό (50 από τα 100 ευρώ) οπότε περιοριζόταν η δαπάνη αυτή το 2009 καθώς εγγραφόταν η μισή σε άλλο κωδικό.  Αυτή η ενσωμάτωση τελικά δεν έγινε καθώς πάγωσε με τα μέτρα Παπαθανασίου το Μάρτη. Η αύξηση που εμφανίζεται το 2010 σημαίνει απλά πως ξανά το κίνητρο απόδοσης δε θα ενσωματωθεί στο βασικό μισθό οπότε ολόκληρη η δαπάνη εμφανίζεται στον κωδικό για το κίνητρο απόδοσης.

 ΙΙΙΙ)  Αυξάνονται μια σειρά δαπανών που υποδηλώνουν εντατικοποίηση της ζωής των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Συγκεκριμένα : 9(Π.Ε)14(Δ.Ε)= 23εκ ευρώ περισσότερα από πέρσι στις υπερωρίες εκπαιδευτικών. Για μεταφορά μαθητών στην Π.Ε + 90εκ ευρώ! Αυτό και μόνο δηλώνει τον περιορισμό και το κλείσιμο ολιγοθέσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, μείωση των διορισμών και «ορθολογική» κατανομή των εκπαιδευτικών που θα τρέχουν από σχολείο σε σχολείο όχι απλά για να συμπληρώσουν ωράριο αλλά και για υπερωρίες!  Επιβεβαίωση αυτού αποτελεί η εγκύκλιος με την οποία ζητήθηκε από τις διευθύνσεις η καταγραφή αναλογίας μαθητών/εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία. (Δ) 90+23=113εκ για εντατικοποίηση της ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών.

 ΙΙΙΙΙ) Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δαπάνες που αφορούν τις σχέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών. Όπως προαναφέρθηκε οι αυξήσεις των βασικών απεικονίζουν μόνο ωρίμανση και άρα δεν διαφαίνονται διορισμοί. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές στην κατανομή κονδυλίων για αμοιβές εκπαιδευτικών χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας. Ενώ οι αμοιβές αναπληρωτών είναι περιορισμένες κατά -16εκ(Π.Ε) +2εκ (Δ.Ε)= -14εκ, οι αμοιβές των ωρομίσθιων είναι αυξημένες κατά +20εκ(Π.Ε)+19εκ(Δ.Ε)= 39εκ. Η ελαστική εργασία που θα καταργούνταν λοιπόν όχι δεν καταργείται αλλά διευρύνεται κατά πολύ. Το σύνολο για αμοιβές ωρομισθίων ανέρχεται στα 101εκ ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 30.000 ωρομίσθιους το 2010. Αυτή είναι η κατάργηση της ωρομισθίας. Σύνολο (Ε)= 39-14=25εκ

 Ας δούμε τα μέχρι τώρα νούμερα :

(Α)246+(Β)37+(Γ)95+(Δ113)+(Ε)25 = 516 εκ ευρώ.

Έτσι εξηγούνται τα 502 εκ ευρώ. Το ποσό εμφανίζεται εδώ μεγαλύτερο από 502 γιατί υπάρχουν σε διάφορες άλλες δαπάνες μικρές μειώσεις ώστε να φτάσουμε στον συνολικό προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ τα + 502εκ .

Το ψέμα της αύξησης του ποσοστού επί του ΑΕΠ ή επί των δαπανών του ΓΚΠ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης της παιδείας αυξάνεται το 2010 και στο ΑΕΠ και στον ΓΚΠ. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί περιορίζεται το συνολικό ποσό δαπανών του προϋπολογισμού κατά 8 δις ευρώ από τα 98 στα 90. Η συντριπτική μείωση δαπανών αφορά  δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες και περικοπές στις επιχορηγήσεις των  ασφαλιστικών ταμείων.

Στα απόλυτα ποσά η χρηματοδότηση της παιδείας επίσης αυξάνεται. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο! Στο 1 δις του ΠΑΣΟΚ η ΝΔ μπορεί να αντιπαραβάλει την περσινή αύξηση κατά 495εκ όπως απεικονίζεται για το 2009 στο φετινό προϋπολογισμό του ΠΑΣΟΚ! Και να πεi πως κι αυτή αύξησε τις δαπάνες για την παιδεία! Κάθε κυβέρνηση των προηγούμενων 30 χρόνων μπορεί να ισχυριστεί πως αύξησε τις δαπάνες για την παιδεία επειδή πλήρωσε την ωρίμανση των μισθών των εκπαιδευτικών! Φυσικά το ότι  οι  δαπάνες για την παιδεία αυξάνονται σε απόλυτα ποσά και ποσοστά απεικονίζει και τη διάθεση του κινήματος και τις προθέσεις του (θα μπορούσε ας πούμε λόγω οικονομικής συγκυρίας η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να μειώσει τα ποσά για την παιδεία δίχως κοινωνικό αναβρασμό;) αλλά και τις στοχεύσεις και σχεδιασμούς της κυβέρνησης για αναδιαρθρώσεις στο πλέγμα παιδείας – εργασίας. 

Αποδεικνύεται περίτρανα στον προϋπολογισμό πως ο πλούτος αυτός διατίθεται όχι για όσα υποσχόταν η κυρία Διαμαντοπούλου (κατάργηση της ωρομισθίας και αυξήσεις στους μισθούς) αλλά στο αντίποδα για εδραίωση της ελαστικής εργασίας και για αυξήσεις που υπολείπονται τραγικά ακόμα και του επίσημου πληθωρισμού ενώ ήδη έχει προετοιμαστεί η αφαίμαξη της τσέπης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον μέρος των χρημάτων πρόκειται να διατεθεί για την ένταση και αναβάθμιση κάθε είδους φραγμών, εξεταστικών και ταξικών στην κατεύθυνση του από τώρα «ξεδιαλέγματος» των «ικανών», των μαθητών αυτών που έχουν για φροντιστήρια, των εκπαιδευτικών αυτών που μπορούν να μη δουλεύουν για να διαβάζουν συνεχώς για τον ΑΣΕΠ. Ένα τελευταίο νούμερο του προϋπολογισμού τα λέει όλα : +14 εκατομμύρια ευρώ για διενέργεια εξετάσεων το 2010.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s