Ενημερωτικό 10.2018 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη διάθεση και αποσπασμένων (με μόρια), εναπομείναντα κενά, εκτίμηση αναγκών αναπληρωτών

στο σύνδεσμο για άνοιγμα όλου του αρχείου και κατέβασμα

Ενημερωτικό 10.2018 Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ροδόπης